Kei Shibusawa

Kei Shibusawa ‘syurousaiun(珠楼綵雲)’ 1995