Masaru Matsumoto

masaru matsumoto ’mizubasho’ 1989